Ett Par Ord

Även den djupaste smärta har en mening.