Upphovsrätten

Sedan ett antal år tillbaka händer det allt som oftast att författare, bokförläggare, journalister, filmskapare och annat folk inom media som tar kontakt med mig med förfrågningar gällande min pappas utgivna böcker. Deras frågor kan vara till exempel om dom har tillåtelse att ge ut något samlingsverk av min pappas böcker, ge ut en andra upplaga av någon bok, översätta böcker bland annat till engelska och låta dessa ges ut globalt, att producera någon film baserad på någon av min pappas böcker och jag får även förfrågningar om jag har manuskript som min pappa har skrivit som aldrig har blivit utgivna, för dom är väldigt intresserade att låta dessa gå i tryck.

 

Enligt fjärde kapitlet, upphovsrättens giltighet 43§ gäller följande: Upphovsrätt till ett verk gäller till utgången av sjuttionde året efter det år då upphovsmannen avled.

 

Min pappa, Dénis Lindbohm avled den 24 oktober 2005 och han lämnade inte bara efter sig 75 stycken utgivna böcker mellan åren 1969-2005, utan vi anhöriga lämnades med en stor saknad av en man vi uppskattade och älskade. Därför hoppas jag med dessa skrivna ord att ni som tar kontakt med mig och mina anhöriga visar oss hänsyn och respekterar upphovsrätten.