Ungdomsjouren

Många unga som avslutar sina liv gör det i impuls. De vill inte dö men de orkar inte leva. Att få prata med en trygg vuxen som lyssnar och sen i möten få verktyg att fortsätta leva genom coachsamtal eller terapi gör att varje samtal kan handla om liv och död. Sprid informationen om att ungdomsjouren finns och att alla som behöver hjälp och stöd finns att få. Våra barn och våra ungdomar är vår framtid.

Fotot är hämtat ifrån Stiftelsen Hand i Hand på facebook